Единствено в община Казанлък се предлага вечерна форма на обучение. Обучението се провежда в Профилирана гимназия "Академик Петко Стайнов", град Казанлък, квартал "Васил Левски"
Организира обучение в паралелки от VIII до XII клас. Предлага се една паралелка с профил " Предприемачески" и брой на ученици 30.
Вечерната форма на обучение се провежда след 17 часа с продължителност 40 минути за учебен час, по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков план за тази форма. Учениците положили ДЗИ получават диплома за средно образование.

Вечерната форма на обучение се организира за лица навършили 16 години, за придобиване на средно образование и/или за професионална квалификация, както и за лица навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма.

Вечерната форма предлага обучение и за ученици със специални образователни потребности (СОП) по индивидуален учебен план, разработен въз основа на рамковия учебен план за вечерна форма.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok