Безопастност за движение по пътищата

Обучението за безопасност на движението е неделима част от цялостното обучение и образование на ученика от 8 до 12 клас, защото като участник в движението, той се движи в опасна за пътна среда, като пешеходец, колоездач или управлява МПС. у ученика да му защитна система, като участник в движението, на база развита сензорика и сензорни еталони. VII XII него Воб учението по безопасност на движение по пътищата в - клас ученикът е поставен в нова учебна ситуация, защото от гледна точка на Закона за движение по пътищата има право да се вози до шофьора. Седейки на това място той вече може да прави опити да възприема и оценява пътната среда от позицията на активен участник в пътното движение и бъдещ водач. Отделно от това той вече има право да бъде водач на МПС. От друга страна той реално има възможност да сравнява наученото в училище доколко и как може да бъде видяно в поведението на другите участници в движението, като: скорост, дистанция, спиране, преминаване през жп прелез, движение при намалена видимост и през нощта, етиката на пътя между участниците в движението, пътнотранспортно произшествие и др. уроците и лекциите по безопасност на движението по пътищата, както и личния опит на учениците, като участници в пътното движение.

През годината ще бъдат разгледани следните теми:
- Законът за движение по пътищата
- Основа на обучението по БДП
- Нормативни документи за обучението по БДП
- Пътнотранспортни произшествия с деца и ученици. Кинематика. Анализ
- Психофизиологически характеристики на учениците от тази възраст, като участници в пътното движение и типични грешки
- Сензорика, сензорни еталони и сензитивност
- Целепоставяне и основни компетенции в обучението по БДП в училище

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok