Ред за даване и оттегляне на съгласие за обработка на личните данни

1. Наименование на административната услуга - Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД
2. Правно основание за предоставяната административна услуга Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД
3. Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни
а) Лично, на хартиен носител – в канцеларията на ПГ „Академик Петко Стайнов“, гр. Казанлък на адрес: гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“
б) По електронен път на имейла на ПГ „Академик Петко Стайнов“ - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложените образци, подписан с електронен/ни подпис/и (не сканирано!).
4. Изисквания за предоставяне на услугата За да се предостави услугата, ПГ „Академик Петко Стайнов“, гр. Казанлък следва да Ви идентифицира по несъмнен начин. При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните. Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни, към него се прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението.
5. Такса Такса за услугата не се заплаща.
6. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата на субектите на данни Комисия за защита на личните данни
7. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение от ПГ „Академик Петко Стайнов“, гр. Казанлък:

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok