Задайте ширина и височина на щори в определените за целта клетки. Системата извлича необходимата информация от таблицата и връща цената, която клиента трябва да заплати. За това извличане използвам две функции. Те са MATCH и INDEX Функцията MATCH има три аргумента. Като резултат връща номера на реда или колоната в посочената област. Функцията INDEX има три аргумента. Като резултат връща стойността, която се намира в клетката, където се пресичат съответните колона и ред. Упражнението е от учебника по информационни технологии с автор Ивайло Иванов.

Свалете файла от тук