С  Power Point представете програмата на телевизия за един ден в един слайд. Изберете подходяща тема, напишете името и часът на предаването. Броят на предаванията да бъде около 20. Анимирайте по Ваш избор като се появява дадено телевизионна предаване, стои около 5 секунди и после се скрива. На неговото място се появява следващото предаване и така до края. Може да добавите и някаква мелодия. Името на телевизията да бъде видимо през цялото време, намерете от интернет подходящ графичен файл, който ще използвате за лого. Упражнението е подходящо за ученици 7 - 8 клас с добро въображение и желание за работа. Вижте примерна презентация за телевизионно предаване.

  Свалете файла от тук