Интернет е може би най – свободното място в света в момента. Там има всичко, за което можете да се сетите. Тази свобода си има е цена. В онлайн пространството е пълно с всякакви мошеници и измамници възползващи се от елементарни грешки, които допуска всеки от нас. Често не осъзнаваме, че нещата, които правим в интернет могат да застрашат смартфона и компютъра ни, а от там и нас самите. Щом става въпрос за сигурността в интернет, това, което не знаете може да ви навреди. Ето някой често срещани онлайн дейности, които биха могли да ви направят уязвими.
1. Използване на обществени wi-fi мрежи. Например сме седнали в кафе с приятели и се свързваме с някаква мрежа. Нещо, което правим всички без да осъзнаваме, че това крие опасности за устройството ни. Използването на обществени уай –фай мрежи може да изложи лаптопа, смартфона или таблета ви на редица атаки. Когато се свързвате с такава мрежа, вие може да се свързвате с фалшива мрежа, която е създадена с цел да открадне вашите пароли и друга лична информация. По късно тази информация може да бъде използвана за лична облага по различни начини.

Прочети още...

Компютърният вирус представлява зловреден софтуер, който се инсталира на компютъра ви без вие да знаете и носи някакви приходи на създателите му. Приходите са под различна форма. Като резултат от действието му, ще бъдете ощетени по някакъв начин. Създателите на вируси са програмисти с добри възможности и солидни знания. Използват най различни форми на разпространение чрез интернет, и разчитат на пропуски в сигурността на ОС, незнанието и наивността на потребителите, а зловредния софтуер изпълнява различни функции, които носят печалба на създателите. В тази тема ще се опитам да обобщя видовете зловреден софтуер и тяхното действие.

Прочети още...

Задайте ширина и височина на щори в определените за целта клетки. Системата извлича необходимата информация от таблицата и връща цената, която клиента трябва да заплати. За това извличане използвам две функции. Те са MATCH и INDEX Функцията MATCH има три аргумента. Като резултат връща номера на реда или колоната в посочената област. Функцията INDEX има три аргумента. Като резултат връща стойността, която се намира в клетката, където се пресичат съответните колона и ред. Упражнението е от учебника по информационни технологии с автор Ивайло Иванов.

Прочети още...

Създаване на бланка за продажба на стоки. Потребителят има възможност да избира стоката от падащ списък, има защита за некоректни данни, автоматично въвеждане на цената за съответната стока, заключени клетки, в които нямате възможност за писане и промяна на данни, изчисляване на цената на всеки артикул и крайната цена за всички продукти. Използвана е функцията VLOOKUP за извличане на цени от таблица, проверка за некоректни данни със съответните съобщение при грешка, функция за сума, формули за умножение, дизайн. Упражнението е подходящо за ученици, студенти, намира приложение в училищата..

Прочети още...

С  Power Point представете програмата на телевизия за един ден в един слайд. Изберете подходяща тема, напишете името и часът на предаването. Броят на предаванията да бъде около 20. Анимирайте по Ваш избор като се появява дадено телевизионна предаване, стои около 5 секунди и после се скрива. На неговото място се появява следващото предаване и така до края. Може да добавите и някаква мелодия. Името на телевизията да бъде видимо през цялото време, намерете от интернет подходящ графичен файл, който ще използвате за лого. Упражнението е подходящо за ученици 7 - 8 клас с добро въображение и желание за работа. Вижте примерна презентация за телевизионно предаване.

Прочети още...

С Excel създайте програма, която да генерира случайно цяло число в интервал зададен от потребителя. Потребителят въвежда минимално и максимално число. При натискане на клавиша F9 програмата дава цяло число в зададения интервал. За създаване на програмата се използват вградените функции в приложението, като INT, която дава цялата част на число с десетична запетая. Друга функция без аргументи е функцията RAND() която генерира случайно число в интервал (0; 1) Задачата е подходяща за ученици с засилен интерес към приложението Excel и математиката. Може да направите и програма, която генерира 6 цели числа в интервал [1; 49} Свалете примерни файлове

Прочети още...
That's All
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok