Утвърден план прием в VIII клас

Утвърден държавен план-прием в VIII клас в дневна форма на обучение съгласно Заповед № РД-06-242 / 22.03.2022 г. и във вечерна форма на обучение съгласно Заповед № РД-06-243 / 22.03.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието – Стара Загора за учебната 2022/2023 година, както следва:

  1. Професия „Фризьор“, една паралелка, дневна форма на обучение, 26 ученици.
  2. Профила „Предприемачески“, една паралелка, дневна форма на обучение, 26 ученици.
  3. Профила „Предприемачески“, една паралелка, вечерна форма на обучение, 30 ученици.