Приравнителни изпити през учебната 2021/2022

С изтекъл срок

Ред и организация за провеждане на приравнителни изпити поради различие между училищните учебни планове, изпити за ученици за оформяне на годишна оценка за 9, 10, 11 и 12 клас самостоятелна форма през сесия ОКТОМВРИ - НОЕМВРИ учебната 2021/2022 както следва: Изпитите да се проведат при следните условия и ред:

Свалете файла от тук