Сезон на красотата.

С изтекъл срок

Обявяваме сезона на красотата за открит. Заповядайте на:
12 юни 2021г от 10 часа в град Крън - на площада;
12 юни 2021г от 13 часа в село Енина - пред кметството;
13 юни 2021г от 10 часа в село Хаджидимитрово - пред читалището;
13 юни 2021г от 13 часа в село Копринка - на центъра пред читалището;
19 юни 2021г от 10 часа в село Горно Черковище - на площада;
19 юни 2021г от 13 часа в село Бузовград - пред кметството;
20 юни 2021г от 10 часа в село Кънчево- на площада;
20 юни 2021г от 13 часа в село Овощник - пред кметството;

3mart