143-години от Освобождението на България

По случай отбелязването на 143-годишнината от Освобождението на България в гр. Казанлък беше почетена паметта на борците за свобода на народа ни. Тържествената церемония се проведе на площад Севтополис. Учениците от ПГ“Акад. Петко Стайнов“ показаха своето уважение към тази сакрална дата за България. В представителната група се включиха деца от всички класове на училището.

3mart 3mart 1 3mart 2 3mart 3 3mart 4 3mart 5 3mart 6 3mart7 

Поправителни изпити - януари 2021

Ред и организация за провеждане на поправителните изпити за учениците през сесия януари на учебната 2020/2021 година

За повече информация свалете файла от тук

Образование за утрешния ден

През учебната 2019/2020 година част от учениците от ПГ"Академик Петко Стайнов" се включиха в обучение по проект"Образование за утрешния ден". Сформирана бе една група "Да овладеем комптъра". Участие взеха 11 ученици, които се обучаваха за получаване на начални компютърни умения. Участниците споделиха задоволство от работата си по проекта и усвоиха основни дигитални компетентности, които ще им бъдат полезни при обучението в електронна среда.
Адрес на сайта тук

Разписание на учебните часове

Уважаеми ученици от 29 ноември до коледната ваканция на 22 декември 2020г. излизаме в неприсъствена форма на обучение - дистанционно обучение. Коледната ваканция е от 22 декември 2020г. до 3 януари 2021г. включително. Седмичното разписание си остава същото, но часовете са намалени на 35 мин. Проявете отговорност и присъствате редовно във виртуалните си класни стаи, където учителите Ви ще Ви очакват.

Разписанието на учебните часове е следното:

Електронно обучение от 29 октомври 2020

От 29 октомври 2020 година след Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър, ПГ "Академик Петко Стайнов" минава на електронна форма на обучение. Периодът е две седмици. От 29 октомври 2020 година до 12 ноември 2020 година.
За обучение в електронна среда използваме системата на школо. Всички ученици имат профили. Занятията започват в 8:00 часа и часовете са с продължителност 40 минути.

За инструкции за работа с виртуална класна стая тук
Проект Каофьори-иноватори

Екипът по проект Каофьори-иноватори към Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“ гр. Казанлък

Ви уведомяват за стартиране на проект „Коафьори-иноватори“ Договор № 2020-1-BG01-KA102-078111 и № КА102/VET-264 /05.08.2020 г. Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, Сектор „Училищно образование“ по програма ЕРАЗЪМ + - ученически практики в Португалия с партньор EURIETA – International Education and Training Agency и Австрия с партньор AusTraining Lern Ziel GmbH през месец Август 2021 година.

Презентация на дейностите по проекта, възможностите на програма ЕРАЗЪМ + К1 и начин на кандидатстване за участие ще се проведе на 19.10.2020 г. за целият колектив и родителите на избраните ученици в Конферентна зала на училището.

Дейностите по проекта стартират след гласуване на Работен екип оп ПС на 12.10.2020 г.

Проекта е с продължителност 1 /една/ година.

Директор ПГ „Академик Петко Стайнов“: Нели Пенчева
Координатор по проекта: Антоанета Канева
  Свалете файла от тук

Приравнителни изпити

Приравнителни изпити

ЗАПОВЕД № РД-8273-32/ 25.09.2020г. На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 32, (1) т.1 и чл. 38 (1) т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ОПРЕДЕЛЯМ:
Ред и организация за провеждане на приравнителни изпити поради различие между училищните учебни планове, изпити за ученици за оформяне на годишна оценка за 8, 9, 10, 11 и 12 клас самостоятелна форма през октомврийска сесия, уч. 2020/2021 г., както следва:

  Свалете файла от тук

Мерки и насоки

Мерки и насоки за работа в условия на COVID 19

Приети на Педагогически съвет, протокол № 12 / 11.09.2020 година Същите влизат в сила веднага, съгласно чл. 60 от АПК.
За повече информация свалете файла от тук

Държавен прием

Държавен план - прием в осми клас за учебната 2020 - 2021 година в професионални и профилирани гимназии, в средни и обединени училища.

Свалете файла от тук

Поправителна сесия 2019/2020г

Ред и организация за провеждане на поправителните изпити за ученици през сесия юли и през сесия август - септември, учебна 2019/2020 година.
За повече информация свалете файла от тук

Load More
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok