График допълнителен час за работа с документация и
родители. 1 срок 2021/2022

ПОНЕДЕЛНИК

15:15 – 16:00  Деница Цонева             
15:15 – 16:00  Даниела Христова                                              
15:15 – 16:00  Галя Турлакова                                                           
18:30 – 19:15  Христиана Симеонова

ВТОРНИК

18:25 – 19:10  Христо Дончев
15.15 – 16.00  Цвета Абрашева
15.15 – 16.00  Инна Станева
15.15 – 16.00 Цветелинка Петкова
15.15 – 16.00 Светлин Одаджиев

СРЯДА

14:30 – 15:15  Габриела Василева
15:15  - 16:00  Мария Василева

ЧЕТВЪРТЪК

16:15 – 17:00  Йордан Кирчев
15:15 – 16:00  Людмила Бозукова

ПЕТЪК

16:15 – 17:00  Цвета Бонева

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Свалете файла от тук

График за консултации
1 срок 2021/2022

ПОНЕДЕЛНИК

14.30 – 15.15 Деница Цонева
14.30 – 15.15 Галя Турлакова

ВТОРНИК

14.30 – 15.15 Цветелинка Петкова
14.30 – 15.15 Цвета Абрашева
14.30 – 15.15 Христиана Симеонова
14.30 – 15.15 Инна Станева
14.30 – 15.15 Светлин Одаджиев

СРЯДА

14.30 – 15.15 Даниела Христова
14.30 – 15.15 Йордан Кирчев
14.30 – 15.15 Мария Василева

ЧЕТВЪРТЪК

14.30 – 15.15 Габриела Василева
14.30 – 15.15 Цветанка Бонева
14.30 – 15.15 Валери Джачбазов
14.30 – 15.15 Людмила Бозукова
14.30 – 15.15 Илиан Кавалов

ПЕТЪК

14.30 – 15.15 Христо Дончев
14.30 – 15.15 Теньо Тенев
14.30 – 15.15 Димитър Димитров
14.30 – 15.15 Антоанета Канева

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Свалете файла от тук

График за родителски срещи
1 срок 2021/2022

Свалете файла от тук

График за контролни и класни
1 срок 2021/2022

  Свалете файла от тук