Родителски срещи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 1. Родителска среща за 8а, 8б, 8в и 12а класове – 09.2020 година от 17,30 часа на трети етаж

При следния дневен ред :

 1. Запознаване с Правилника за вътрешния ред на училището
 2. Запознаване с Инструктажа за действие и мерките на училището в условията на COVID-19.
 3. Запознаване с График класни и контролни
 4. Запознаване с График за консултации
 5. Запознаване с План за комуникация с родители
 6. Запознаване с извънкласни и извънучилищни дейности
 7. Запознаване с предстоящото Областно Входно равнище по БЕЛ за 12 клас.
 8. Запознаване с условията за полагане на изпити по фризьорство в края на двата срока през учебната 2020 / 2021 година
 9. Разни
 1. Родителска среща за 9а, 9б, 9в и 11а класове – 09.2020 година от 17,30 часа на трети етаж

При следния дневен ред :

 1. Запознаване с Правилника за вътрешния ред на училището
 2. Запознаване с Инструктажа за действие и мерките на училището в условията на COVID-19.
 3. Запознаване с предстоящо Регионална външно оценяване
 4. Запознаване с График класни и контролни
 5. Запознаване с План за комуникация с родители
 6. Запознаване с извънкласни и извънучилищни дейности
 7. Запознаване с условията за полагане на изпити по фризьорство в края на двата срока през учебната 2020 / 2021 година
 8. Разни
 1. Родителска среща за 10а, 10б и 10в класове – 09.2020 година от 17,30 часа на трети етож.

При следния дневен ред :

 1. Запознаване с Правилника за вътрешния ред на училището
 2. Запознаване с Инструктажа за действие и мерките на училището в условията на COVID-19.
 3. Запознаване с предстоящото Областно Входно равнище по БЕЛ и Математика за 10 клас.
 4. Запознаване с предстоящо Национално външно оценяване
 5. Запознаване с График класни и контролни
 6. Запознаване с План за комуникация с родители
 7. Запознаване с извънкласни и извънучилищни дейности
 8. Запознаване с условията за полагане на изпити по фризьорство в края на двата срока през учебната 2020 / 2021 година
 9. Разни
 1. Родителска среща за 8а, 8б, 8в и 12а класове – 02.2021 година от 17,30 часа във Виртуалната класна стая на всеки клас в електронната платформа Shkolo  https://app.shkolo.bg/  или на сайта на училището  https://www.gimnaps.com/joomla1/ .

При следния дневен ред :

                     1.Запознаване с резултатите от първи срок

                      2.Разни

 1. Родителска среща за 9а, 9б, 9в и 11а класове – 02.2021 година от 17,30 часа във Виртуалната класна стая на всеки клас в електронната платформа Shkolo  https://app.shkolo.bg/  или на сайта на училището  https://www.gimnaps.com/joomla1/ .

При следния дневен ред :

                     1.Запознаване с резултатите от първи срок

                      2.Разни

 1. Родителска среща за 10а, 10б и 10в класове – 02.2021 година от 17,30 часа във Виртуалната класна стая на всеки клас в електронната платформа Shkolo  https://app.shkolo.bg/  или на сайта на училището  https://www.gimnaps.com/joomla1/ .

При следния дневен ред :

                     1.Запознаване с резултатите от първи срок

                      2.Разни