Родителски срещи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 1. Родителска среща за 8а, 8б, 8в и 12а класове – 09.2020 година от 17,30 часа на трети етаж

При следния дневен ред :

 1. Запознаване с Правилника за вътрешния ред на училището
 2. Запознаване с Инструктажа за действие и мерките на училището в условията на COVID-19.
 3. Запознаване с График класни и контролни
 4. Запознаване с График за консултации
 5. Запознаване с План за комуникация с родители
 6. Запознаване с извънкласни и извънучилищни дейности
 7. Запознаване с предстоящото Областно Входно равнище по БЕЛ за 12 клас.
 8. Запознаване с условията за полагане на изпити по фризьорство в края на двата срока през учебната 2020 / 2021 година
 9. Разни
 1. Родителска среща за 9а, 9б, 9в и 11а класове – 09.2020 година от 17,30 часа на трети етаж

При следния дневен ред :

 1. Запознаване с Правилника за вътрешния ред на училището
 2. Запознаване с Инструктажа за действие и мерките на училището в условията на COVID-19.
 3. Запознаване с предстоящо Регионална външно оценяване
 4. Запознаване с График класни и контролни
 5. Запознаване с План за комуникация с родители
 6. Запознаване с извънкласни и извънучилищни дейности
 7. Запознаване с условията за полагане на изпити по фризьорство в края на двата срока през учебната 2020 / 2021 година
 8. Разни
 1. Родителска среща за 10а, 10б и 10в класове – 09.2020 година от 17,30 часа на трети етож.

При следния дневен ред :

 1. Запознаване с Правилника за вътрешния ред на училището
 2. Запознаване с Инструктажа за действие и мерките на училището в условията на COVID-19.
 3. Запознаване с предстоящото Областно Входно равнище по БЕЛ и Математика за 10 клас.
 4. Запознаване с предстоящо Национално външно оценяване
 5. Запознаване с График класни и контролни
 6. Запознаване с План за комуникация с родители
 7. Запознаване с извънкласни и извънучилищни дейности
 8. Запознаване с условията за полагане на изпити по фризьорство в края на двата срока през учебната 2020 / 2021 година
 9. Разни
 1. Родителска среща за 8а, 8б, 8в и 12а класове – 02.2021 година от 17,30 часа във Виртуалната класна стая на всеки клас в електронната платформа Shkolo  https://app.shkolo.bg/  или на сайта на училището  https://www.gimnaps.com/joomla1/ .

При следния дневен ред :

                     1.Запознаване с резултатите от първи срок

                      2.Разни

 1. Родителска среща за 9а, 9б, 9в и 11а класове – 02.2021 година от 17,30 часа във Виртуалната класна стая на всеки клас в електронната платформа Shkolo  https://app.shkolo.bg/  или на сайта на училището  https://www.gimnaps.com/joomla1/ .

При следния дневен ред :

                     1.Запознаване с резултатите от първи срок

                      2.Разни

 1. Родителска среща за 10а, 10б и 10в класове – 02.2021 година от 17,30 часа във Виртуалната класна стая на всеки клас в електронната платформа Shkolo  https://app.shkolo.bg/  или на сайта на училището  https://www.gimnaps.com/joomla1/ .

При следния дневен ред :

                     1.Запознаване с резултатите от първи срок

                      2.Разни

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok