ПРОФесия фризьор

Фризьорството е професия, призвание и изкуство, отварящо необятни хоризонти пред младите ентусиасти, които са решили да се включат във вълшебния свят на модата. Учениците се обучават 5 години от доказани специалисти в областта, а училището разполага с модерно ателие, което осигурява всичко необходимо за качествена подготовка на своите кадри. През периода на обучение младите ни възпитаници имат възможността да развият в себе си всички необходими знания и умения за успешна кариера в този бързоразвиващ се бранш.

Изграждайки своя професионализъм и творчески дух, учениците получават редица възможности за изява в състезания на местно и национално ниво, участват в благотворителни инициативи и имат уникалната възможност да посетят различни държави в Европа, където да почерпят от опита на водещи професионалисти във фризьорството.

Приемът е утвърден със заповед  на Министъра на образованието и науката от 28.03.2014г.  Завършилите тази паралелка  придобиват  втора степен на професионална квалификация по специалността „Фризьорство” , професия "Фризьор"  в  професионално направление „Фризьорски и козметични услуги”.

В задължителната  професионална подготовка  по специалността  се изучават дисциплините:  счетоводство, фирмено право, икономика, материалознание, козметика, хигиена на фризьорството, съвременни тенденции във фризьорството и технологии на специалността. Учебната практика включва технология на специалността и козметика, като производствената практика се провежда в 10, 11 и 12 клас, а учебната започва от 10 клас. 

Училището разполага с модерно ателие за практическо обучение с обособени тринадесет  работни места за учениците при провеждане на практическото им обучение по специалността.

Профилирана гимназия „ Академик Петко Стайнов” е третото учебно заведение в България,  след София и Пловдив, което предлага професионално образование по професия „Фризьор”.