Профил предприемачески
 

Предприемачеството днес се свързва с високите технологии, с работа пред компютър, с инвестиции, с генериране на нови идеи и тяхната реализация. Успешният предприемач притежава най-ценният ресурс, който всеки от нас има - своите качества, които използва по правилния начин, за да доведе до успех всяка една своя идея. Единственото, коeто трябва да имаш, за да успееш, остава желанието да се развиваш и страстта, с която преследваш целите си.

Това е един от профилите, които може да изучите в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“, град Казанлък.

Обучението по предприемачество дава шанс на учениците да мислят нестандартно и възпитава и развива таланти и умения и нужните компетентности.

За да станете успешен предприемач през 21 век, Вие трябва да сте смели, за да рискувате да осъществите идеите си; уверени, за да поемете отговорности; гъвкави, за да отговорите на предизвикателствата на пазара; креативни, за да създадете добра и успешна идея.

Тук идва нашата роля. Учениците ни се обучават 5 години от специалисти в областта на: технологии и предприемачество, фирмено право, счетоводство, икономика. Като профилиращи предмети за тази специалност са: география, информационни технологии, английски език и руски език.

През периода на обучение нашите възпитаници имат възможността да развият всички необходими знания и да добият опит за успешно изграждане на бъдеща кариера.