Професия козметик

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 НЯМА ПРИЕМ по тази специалност

Професията „Козметик“ дава възможност на учениците да придобият необходимите знания и умения за правилно и точно прилагане на козметични продукти и апаратура с цел подобряване и запазване на естетическия вид на човека, коригиране на недостатъците и предпазване от преждевременно стареене. Специалността може да бъде изучена единствено в град Казанлък, а училището е Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“.

Паралелката за придобиване на професия „Козметик“ е утвърдена със Заповед № РД 09-4101 /29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката. Обучението по специалността се осъществява по типов учебен план за професионално образование като се придобива втора степен на професионална квалификация.

Основните задачи, които са заложени учебната програма на козметиците, са:

 1. Придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на всички съвременни методи, средства и процедури съобразени с възрастта, пола и типа кожа на клиента;
 2. Приложението на козметичните грижи при различни проблеми на човешкия организъм;
 3. Подбор на подходящите козметичните средства в зависимост от целите и задачите на терапевтичната програма.

След приключване на обучението, което продължава пет години, учениците ще притежават знания, умения и компетентности за:

 1. Строежа и физиологията на кожата и нейните придатъци;
 2. Познаването на основните типове кожа и тяхната характеристика ;
 3. Козметичните грижи за кожата според възрастта и пола;
 4. Правилния подбор при избора на козметична процедура и апаратура според типа и състоянието на кожата;
 5. Познаването и приложението на козметичните средства и препарати използвани в козметиката;
 6. Принципите на декоративната козметика.

Практическите умения, които ще придобият учениците:

 1. Анализиране на типа кожа - изготвяне на подходяща козметична програма;
 2. Спазване на основни правила и стъпки на грима според типа кожа, формата на лицето и неговите недостатъци;
 3. За познаване и прилагане техниките на хигиенно- козметичния, класическия, точковия и лимфно-дренажен масаж.

Изучавайки тази специалност, учениците ще имат много и различни възможности за реализация в:

 1. SPA и WELLNESS центрове;
 2. центрове за красота, предлагащи традиционни козметични процедури;
 3. екип с дерматолози и кинезитерапевти;
 4. гримьор в театри, телевизии;
 5. продавач консултант в магазини за козметични продукти.