about_me

За нас

Училище, запазило добрите традиции и доразвиващо ги в нашето модерно съвремие. Гимназия, в която всичко се посвещава на младите хора, на тяхното образование и възпитание в патриотичен, високохуманен и творчески дух. Тук учители и ученици заедно превръщат “неблагодарната професия” в амбиция, а задълженията в каляване на воля. Учим се един от друг – нали сме екип, винаги можем да се самообразоваме. Светът на знанието, науката и съвременните технологии е свят изграден от млади амбициозни хора, приели предизвикателствата на бъдещето! Училището ни прави уверени, че имаме връзка с традициите, че спортният дух ни е заложен, че ученето е изкуство!

Вижте преподавателите

Образование

за учебната 2020 / 2021

Вижте конспектите и датите за изпитите

Може да видите конспектите по всички предмети за ученици учащи в самостоятелна форма на обучение или държащи приравнителни изпити. Също така може да видите на коя дата Ви е изпита, в коя стая.

2015 — до днес

Материална база

Гимназията разполага с добра материална база. Има конферентна зала, интерактивна зала, мултимедия и wi fi във всяка стая, модерно фризьорско и козметично ателие, оборудван компютърен кабинет със съвременни компютри, купени през май 2018г. Интерактивна дъска.

Учебната 2020 / 2021

Прием

Предлагаме прием след завършен седми клас(основно образование) в дневна и във вечерна форма. В дневна форма приемаме три паралелки по 26 ученици. По една паралелка в професия "Козметик", профил "Предприемачески" и професия "Фризьор". Във вечерна форма приемаме една паралелка в профил "Предприемачески" от 30 ученици.

Ноември 2019 — Юли 2020

Спорт

Показател за високото културно равнище на учениците е и отношението им към спортната дейност. Интересът към определени видове спорт като баскетбол, волейбол, футбол е изключително голям. Има обособени секции по футбол, баскетбол и волейбол, в които учениците имат възможност да спортуват и като извън класни занимания. Всяка година представителни отбори на Гимназията участват в състезания по отделните видове спорт и се представят отлично. Горди сме, че наши ученици са колоездачите от клуб „Лястовица”, гр. Казанлък. Те печелят призови места в национални и международни състезания, и са част от националния отбор по колоездене на юноши старша възраст.

Януари 2020 — Юни 2020

Добри традиции

Във времето на надпревара, в условията на пазарна икономика, в свят на нови технологии, оставихме място и за нещата, които хранят националното ни самочуствие и връщат към традицията – през 2000г. учители и ученици от гимназията поставиха по своя инициатива плоча в дома на народния будител Иван Чорев.

Какво съдържа страницата?

В страницата може да намерите: стратегия за развитие на училището, мнение на бивши ученици, история на град Казанлък, списък с преподаватели, галерия, училищно настоятелство, прием, паралелки, учебна програма, график за родителски срещи, консултации, вътрешен правилник, бюджет, снимки на преподаватели и ученици.

Нашите специалности

Предлагаме обучение в следните специалности. Форми на обучение - дневна и вечерна.

 • Професия "Фризьор" - дневна форма, 26 ученици "а" паралелка
 • Профил "Предприемачески" - дневна форма, 26 ученици "б" паралелка
 • Профил "Предприемачески" - вечерна форма, 30 ученици "г" паралелка

Заетост на паралелките

Процент на заетост на паралелките в гимназията. Към юни 2024г почти всички места за ученици и учители за учебната 2023/2024 са заети.

 • 100%
  Фризьор - дневна
 • 100%
  Предприемачески - дневна
 • 60%
  Предприемачески - вечерна
 • 100%
  Учители

testimonial

Балообразуващи предмети

"За професия "Фризьор" балообразуването е следното: От Националното външно оценяване се вземат удвоената оценка по БЕЛ и удвоената оценка по Математика. От свидетелството за завършено основно образование се вземат оценките по Биология и здравно образование и Изобразително изкуство. Прием след завършено основно образование в дневна форма. Една паралелка от 26 ученици."

"За профил "Предприемачески" балообразуването е следното: - дневна От Национално външно оценяване се вземат удвоената оценка по БЕЛ и удвоената оценка по Математика. От свидетелството за завършено основно образование се вземат оценките по География и икономика и Информационни технологии. Прием след завършено основно образование. По една паралелка от по 26 ученици. - вечерна От свидетелството за завършено основно образование се вземат оценките по География и икономика и Информационни технологии. Прием след завършено основно образование във вечерна форма. Една паралелка от 30 ученици."

Балообразуващи предмети за професия "Фризьор" Директор Нели Пенчева
Балообразуващи предмети за профил "Предприемачески" Илиан Кавалов - преподавател по информатика

reception

ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР

Фризьорството е професия, призвание и изкуство, отварящо необятни хоризонти пред младите ентусиасти, които са решили да се включат във вълшебния свят на модата. Учениците се обучават 5 години от доказани специалисти в областта, а училището разполага с модерно ателие, което осигурява всичко необходимо за качествена подготовка на своите кадри. През периода на обучение младите ни възпитаници имат възможността да развият в себе си всички необходими знания и умения за успешна кариера в този бързоразвиващ се бранш.Изграждайки своя професионализъм и творчески дух, учениците получават редица възможности за изява в състезания на местно и национално ниво, участват в благотворителни инициативи и имат уникалната възможност да посетят различни държави в Европа, където да почерпят от опита на водещи професионалисти във фризьорството.Приемът е утвърден със заповед  на Министъра на образованието и науката от 28.03.2014г.  Завършилите тази паралелка  придобиват  втора степен на професионална квалификация по специалността „Фризьорство” , професия "Фризьор"  в  професионално направление „Фризьорски и козметични услуги”.В задължителната  професионална подготовка  по специалността  се изучават дисциплините:  счетоводство, фирмено право, икономика, материалознание, козметика, хигиена на фризьорството, съвременни тенденции във фризьорството и технологии на специалността. Учебната практика включва технология на специалността и козметика, като производствената практика се провежда в 10, 11 и 12 клас, а учебната започва от 10 клас. Училището разполага с модерно ателие за практическо обучение с обособени тринадесет  работни места за учениците при провеждане на практическото им обучение по специалността.Профилирана гимназия „ Академик Петко Стайнов” е третото учебно заведение в България,  след София и Пловдив, което предлага професионално образование по професия „Фризьор”. 

Профил предприемачески

Предприемачеството днес се свързва с високите технологии, с работа пред компютър, с инвестиции, с генериране на нови идеи и тяхната реализация. Успешният предприемач притежава най-ценният ресурс, който всеки от нас има - своите качества, които използва по правилния начин, за да доведе до успех всяка една своя идея. Единственото, коeто трябва да имаш, за да успееш, остава желанието да се развиваш и страстта, с която преследваш целите си. Това е един от профилите, които може да изучите в Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“, град Казанлък. Обучението по предприемачество дава шанс на учениците да мислят нестандартно и възпитава и развива таланти и умения и нужните компетентности.

За да станете успешен предприемач през 21 век, Вие трябва да сте смели, за да рискувате да осъществите идеите си; уверени, за да поемете отговорности; гъвкави, за да отговорите на предизвикателствата на пазара; креативни, за да създадете добра и успешна идея. Тук идва нашата роля. Учениците ни се обучават 5 години от специалисти в областта на: технологии и предприемачество, фирмено право, счетоводство, икономика. Като профилиращи предмети за тази специалност са: география, информационни технологии, английски език и руски език. През периода на обучение нашите възпитаници имат възможността да развият всички необходими знания и да добият опит за успешно изграждане на бъдеща кариера.

Contact

Контакт

Адрес:
Област Стара Загора, град Казанлък квартал „Васил Левски”
Телефон:
(0431) 6-34-55
еMail:
admin@pgstainov.bg
еMail:
info-2400261@edu.mon.bg
Директор:
Нели Пенчева
Администратор сайт:
Илиан Кавалов
Длъжностно лице по защита на данни:
Стела Славчева, email: gdprss@abv.bg Посоченият адрес е само по отношение на обработката на лични данни и се използва за упражняване на правата на субектите на данни по член 15 - 22 от регламент (ЕС) 2016/679

Формуляр за съобщение

Попълнете необходимата информация за да изпратите съобщение!

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok